Ο Χώρος μας

Επικοινωνία

grafeio-image

Η Εταιρία μας

Η ΑΕΙΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ως ομόρρυθμη εταιρία ιδρύθηκε το 2018 με τη συνένωση δύο μελετητικών γραφείων (Σιούλας Παναγιώτης & Συνεργάτες, Μαυρογιάννης Σπύρος – KMΣ Πολιτικοί μηχανικοί), έχει έδρα τη Λάρισα και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Εξειδικεύεται σε μελέτες συγκοινωνιακών έργων και υποδομών καθώς και σε πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη  στο Μητρώο Μελετητών της Γενικής Γραμματείες Δημοσιών Έργων,  με πτυχίο Α΄ τάξεως (Αρ. Μητρώου 928) για μελέτες κατηγορίας 10, 16, 2 & 27 (Συγκοινωνιακές, Τοπογραφικές, Πολεοδομικές, Περιβαλλοντικές). Οι εταίροι-διαχειριστές της είναι μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) με ενεργό συμμετοχή στα ζητήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και συμμετοχή στις μόνιμες επιτροπές του.

Παράλληλα με την παραπάνω δραστηριότητα, έχει σημαντική παρουσία και στα ιδιωτικά έργα. Αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών, μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων καθώς και όλων των παρεμφερών εργασιών τους. Τα μέλη της είναι ελεγκτές δόμησης και πραγματογνώμονες σε υποθέσεις που άπτονται τον επιστημονικό τομέα τους.

Διαθέτει  ένα ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών, ενώ συνεργάζεται τόσο με άλλα μελετητικά γραφεία όσο και με εργολήπτες δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, μέριμνα για τις μελλοντικές γενιές.

Αειφορια

Άριστη ποιότητα ζωής με τα σύγχρονα standards και ταχεία απόσβεση εξόδων έργου.

Αποδοτικοτητα

Μοναδικότητα του κάθε έργου με τις ανάγκες των χρηστών στο κέντρο του.

Μοναδικοτητα
[ +]
ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΩΝ
[ +]
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
[ +]
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

[ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ]

Απο το σχέδιο στην πραγματικότητα...

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

panagiwths-sioulas
Σιούλας Παναγιώτης
sm
Μαυρογιάννης Σπύρος