Ο Χώρος μας

Επικοινωνία

Μελέτες Δημόσιων Έργων

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Κάθε έργο και δραστηριότητα του ανθρώπου επιφέρει συγκεκριμένες ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικές μελέτες ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές και στην κοινωνία να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις αυτές καθώς και να ορίσουν μέτρα αντιμετώπισής τους.

Συγκοινωνιακές Μελέτες

Οι μεταφορές αποτελούν μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες των σύγχρονων κοινωνιών. Η ταχύτητα, η ασφάλεια, η προσβασιμότητα, η άνεση και η περιβαλλοντική προστασία είναι τα βασικά κριτήρια για την ορθή εκπόνηση συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών.

Πολεοδομικές Μελέτες

Οι σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων και ο τρόπος κάλυψής τους ορίζουν τον ίδιο το χώρο που εξελίσσονται, την πόλη. Από την άλλη, ο μακροσκοπικός επιστημονικός-κοινωνικός σχεδιασμός μιας πόλης, έρχεται να επανορίσει και να επανεφεύρει τις συνήθειες και τον πολιτισμό τον ίδιων των κατοίκων.

Τοπογραφικές Μελέτες

H τοπογραφία αποτελεί βασικό συστατικό ποιότητας και σημαντικό υπόβαθρο για τις μελέτες που εκπονούμε. Η χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα.

Επαγγελματισμός

Πιστοποιημένοι Μηχανικοί

Εμπειρία

5+ χρόνια εμπειρίας

Εστίαση στον πελάτη

Μελέτες με βάση τους πελάτες

Παραλληλα το γραφειο μας αναλαμβανει και εκπονει

Μελέτες Ιδιωτικών Έργων